FAQ

Vanliga nedslag på besiktningen är

  • Rörelsereserv kort, betyder egentligen att vagnens bromsar behöver justeras
  • Bromsverkan otillräcklig, betyder att bromsarna ev bara kan justeras men oftast är det dags att byta bromsbackarna.
  • Bromsverkan ojämn, är oftast att brosmwiren/arna kärvar i höljet. Behövs bytas.
  • Missljud hjullager, hjullagren behöver bytas.
  • Kulkoppling glapp, kulkoppling måste bytas.